ennbsv

Invent

Sun

Funksjoner


Et fleksibelt system

Med K2 får du verktøy for orderegistrering, planlegging, administrasjon og oppfølging som kommuniserer med dine kunder, sjåfører og underleverandører. Hele veien fra kundens system og ut til sjåførens mobile enhet og tilbake til kunden som track & trace eller en elektronisk faktura.
Alt fra samme leverandør.

Tilbakemeldinger

La K2 fortelle kundene dine hvordan det går. Utifra tidsplaner som opprettes på en kunde eller ordre, kan du instruere systemet til å sende automatiske meldinger til dine kunder.

Fordi systemet er hendelsesbasert, kan K2 løpende sende e-post og SMS til dine kunder ved forhåndsbestemte hendelser, for eksempel ved ordreregistrering, ved lasting og ved lossing. Varslene kan være informasjon om statusendring, men også informasjon om endring av vekter, volumer, samt at varslene også kan inneholde bevis på levering (POD). Du sparer tid, mens kundene får bedre service!Dokument

Det sies at vi går mot et papirløst samfunn, men det er vanligvis ikke helt slik en hverdag er for våre kunder. De fleste transportbedrifter håndterer hver dag et stort volum av dokumenter og med K2 gjør du denne håndteringen til et minimum.

Lage et dokument
Med hjelp av K2, kan du enkelt lage dine egne fraktdokumenter på grunnlag av informasjon som allerede finnes i systemet. K2 har blant annet støtte for utskrift av:

 • SIS Fraktbrev
 • CMR Fraktbrev
 • Kolli -/pakke-etiketter
 • Laste -/losselister
 • Lastelister
 • Leveringsbevis (POD)

Skanne / koble dokument
Med K2, kan du enkelt håndtere eksterne dokumenter for å samle informasjon om oppdragene på ett sted. K2 gir deg støtte for å koble eksterne dokumenter til oppdragene som er registrert i systemet manuelt, men også å scane dokumenter automatisk (f.eks fraktbrev) og i sanntid gjøre disse tilgjengelig for kunden, for eksempel via kundeweben. Skannede dokumenter er også mulig å skrive ut og sende på e-post, for eksempel i forbindelse med faktura utskrift.

EDI

Ved hjelp av EDI-løsninger sparer både du og dine kunder tid. I stedet for å registrere informasjon / ordren manuellt, lar vi systemet sende og motta informasjonen automatisk. Det resulterer i bedre kvalitet på informasjon, slik at faren for misforståelser minskes. Samtidig kan K2 raskt oppdatere kunder eller andre parter med ulike typer statusoppdateringer.

Eksempel på ulike EDI-løsninger:

 • Ta imot bookinger elektronisk
 • Rapportering av ordrestatus og digitale signaturer (POD) til kunder
 • Booke transport med underleverandører
 • E-faktura

Fakturering/Avregning

Når oppdragene er booket og utførte, skal de er faktureres. Faktureringsfunksjonen samler sammen ale ordre som er klar for fakturering og lager automatisk fakturaer. Fakturaene kan deretter skrives ut og granskes. Du har også muligheten til å endre på ordreinformasjonen før fakturaperioden låses. Når fakturaen er klar, kan du velge å skrive ut, sende en fil til e-faktura eller kanskje en fil til din bank / finansieringsselskap. Fordi K2 inneholder moduler for bokføring / regnskap, er det mulig å sende informasjon om fakturaer og utbetalinger til en rekke ulike økonomisystemer.

 • Fakturaintervall for kunder
 • Mulighet for å endre ordreinformasjon til fakturaene er låste.
 • Fakturagebyr
 • Kundespesifikt fakturautseende (sortering, språk)
 • E-faktura
 • Koblinger til økonomisystem
 • Fakturaene er tilgjengelige på kundens webside
 • PDF-eksport gjør det enkelt å sende faktura på e-post.

Avregninger
K2’s avregningsmodul hjeper deg uansett om du avregner dine bileiere prosentvis eller etter en spesiell avtale. Du kan også dele pengene for et oppdrag mellom forskjellige bileiere. Det finnes også en webside for hver bileier der de kan logge inn og gå gjennom oppdrag og skrive ut sine egene avregninger.

 • Avregning med prosent
 • Avregning med spesiell avtale
 • Mulighet for å dele penger for et oppdrag mellom flere bileiere
 • Avregningene er tilgjengelige på bileierens webside

Lønnshåndtering
Ved å logge på og av sjåfører når arbeidet begynner og slutter får du ikke bare tilgang til statistikk (for eksempel inntekt pr arbeidet time); Du får også tilgang til en lønnsgrunnlag som inkluderer arbeidstid, overtid og grunnlønn.

Arbeidstider registreres automatisk (av trafikkleder eller sjåfør med bærbar enhet)

 • Mulighet for utvidet statistikk (inntekt pr time)
 • Lønnsgrunnlag til lønnssystem

Fraktben

K2 håndterer enkle oppdrag som skal deles inn i flere delstrekninger (fraktben), f.eks innhenting til terminal, linje, utkjøring fra terminal. K2 har ingen begrensninger på hvor mange fraktben du kan dele ditt oppdrag i.

Dette gjør at du kan planlegge ditt oppdrag strekning for strekning uten at kunden ser dette. Du kan belaste kunden for ordren fra A til B, men avregne dine bileiere/underleverandører for de ulike delstrekningene. Du får et resultat for hver ordre og statistikk som f.eks inntjening per kunde. Bileier/underleverandører kan avregnes i henhold til egen prisliste eller prosent av kundeinntekten.

Linjenettverk
I K2 automatiserer du hele den manuelle oppdelingen av oppdrag i flere fraktben. Ved å knytte postnummerområder til linjer, tider og terminaler finner K2 automatisk den raskeste/billigste veien gjennom ditt nettverket for hver enkelt ordre. Ettersom logikken finnes i programmet går det raskt og enkelt å registrere en ordre fra A til B, deretter sørger systemet for oppdelingen i forskjellige fraktben automatisk.

Terminalhåndtering
Omlaster du gods på en terminal, kan du med K2’s programvare for terminalhåndtering, scanne inn og ut gods på terminalen. Registreringen gjøres lettest ved strekkodelesing av fraktbrev eller kollietiketter, som kunden kan skrive ut selv på sin webside. Skulle varene dukke opp på feil sted, lastet på feil bil, etc. finnes det et advarsel- og feilrapporteringssystem bygget inn i programvaren.

Hjemmesider

For å gjøre jobben enklere for deg og dine kunder finnes det en personlig webside for dine kunder. Ved å logge inn med brukernavn og passord, kan kunden blant annet:

 • Booke transport
 • Se status for pågående oppdrag
 • Søke i historikk, eksportere historikk til Excel
 • Se digitale signaturer og/eller scannede fraktbrev
 • Skrive ut fraktdokument på bookede ordre (SIS, CMR, etiketter)
 • Se priser på en ordre
 • Skrive ut fakturaer

Bileierweb
K2’s bileierweb er en kjapp og enkel måte å gi bileier tilgang til informasjon om utførte oppdrag og tilgang til avregninger. Informasjon om utførte oppdrag for alle sjåfører/biler og innkjørt beløp finnes tilgjengelig  når oppdragene er utført.

Sjåførweb
Som et komplement til bileierweben finnes også en sjåførweb der sjåføren kan se informasjon fra de oppdragene som nettopp han eller hun har utført.

Mobildata

Fleet 101 MDC forenkler kommunikasjon av ordreinformasjon til bilen ved å sende ut informasjon til en mobiltelefon eller PDA. Systemet formaterer automatisk informasjonen slik at den passer den type mobil terminal som benyttes. Det er også mulig å integrere K2 mot eksterne Fleet Management Systems, som for eksempel systemer fra Transics, Vehco, Volvo Dynafleet m.fl. Det går også utmerket å bruke flere forskjellige typer av mobile terminaler samtidig.

 • SMS til mobiltelefon
 • Smartphone med Android
 • Handholdte med Windows Mobile
 • Eksterne Fleet Management systems
 • Kjøreordre
 • Tilbakerapportering av status (f.eks lastet, losset)
 • Endringer (f.eks vekt, volum)
 • Elektronisk signatur
 • Tillegg( f.eks ventetid)
 • Meldinger
 • Arbeidstider
 • Skaderegistrering
 • Lage ordre
 • Strekkodelesing (på fraktbrev- og kollinivå)
 • GPS-posisjonering med kart på kontoret

Posisjonering

 • Realtid
 • Historik
 • Beläggning
 • Integrerad med trafikledningen

Tur

K2:s funktion som vi kallar resor användas av företag som har krav på uppföljning av projekt, oftast pratar vi då om att man vill hantera och ekonomiskt mäta en resa, en trailer eller liknande.

Arbetssättet bygger på att man kopplar ett eller flera uppdrag till en trailer / resa. Enheten kan sedan planeras på lämplig resurs och K2 hanterar flera inblandade resurser, till exempel om trailern byter dragbil längs vägen. All information om ingående uppdrag ackumuleras på resan såsom fraktdragande vikt, intäkter, kostnader som är kopplade till uppdraget. Naturligtvis kan man även utifrån resan skriva ut erfordliga dokument som CRM, SIS fraktsedlar, lastförteckningar mm.

Huvudfunktioner resa:

 • Planering av resa / trailer
 • Stöd för flera resurser
 • Omex / terminalhantering
 • Avståndsberäkning
 • Intäkts och kostnadsuppföljning
 • Utskrifter fraktdokument CMR, SIS, last -/losslistor, färdrapport mm.

Statistikk

Vet du hur det går för ditt företag just nu? K2 hjälper dig genom att ge statistik i tabellform (som kan exporteras till Excel) och diagram.

Exempel på rapporter:

 • Kunder
 • Uppdrag
 • Skador/Krediteringar
 • Täckningsbidrag
 • Beläggningsgrad

Track &Trace

K2 har stöd för att automatiskt skicka aviseringar när gods exempelvis är lossad. Aviseringar kan ske via e-post eller SMS.

Leveransbevis (POD)
Kräver dina kunder leveransbevis? I K2 har du möjlighet att registrera leveransbevis direkt i förarens handdator eller i efterhand från exempelvis en kvittenslista. När du matat in leveransbeviset finns det tillgängligt på kundens hemsida men K2 kan också skicka en elektronisk kvittens via dataöverföring (EDI).

Transportbooking

Det ska gå snabbt och enkelt att registrera information om ett uppdrag, oavsett om källan är ett telefonsamtal eller en fraktsedel. K2 hjälper dig genom att kontrollera att rätt information anges – allt beroende på kund, adresser, avtal mm. För att inmatningen ska gå snabbt samtidigt som den är enkel för användaren ger K2 möjligheter till sökningar, guidning genom formuläret och betoning av viktig information. Regler och undantag finns i systemet och behöver alltså inte lagras i huvudet på användaren – allt för att alltid få samma resultat. Dessutom visas det automatiskt framräknade priset direkt på skärmen.

 • Möjlighet att själv välja vilka fält som visas, är tvingande
 • Möjlighet att söka efter adresser, kunder och leveransplatser
 • Automatisk prisberäkning
 • Sökfunktion för att hitta gamla uppdrag

Ordertyper
K2 har stöd för ett flertal olika ordertyper såsom:

 • A till B transporter, direkt eller samlastning
 • Transporter med flera fraktben, inhämtning, linje, utkörning
 • Turer/ rutter, till exempel baserade på postnummerindelning
 • Order med flera besökspunkter (tex Dragbil)
 • Resor, ett eller flera transportuppdrag kopplade till en resa
 • Entreprenaduppdrag
 • Schemalagda uppdrag
 • Skador/Krediteringar

I K2 har du möjlighet att registrera information om skador direkt i orderbilden. Genom att registrera information om skador och kostnader elektroniskt slipper du pappershantering samtidigt som du får tillgång till statistik som “Vilken åkare eller kund har flest skador på gods som hanteras?”.

Behöver du av någon anledning kreditera en kund för ett uppdrag lägger du in information om kreditering med motivering och belopp och kan sedan enkelt skapa en kreditfaktura och få tillgång till statistik.

 • Papperslös hantering
 • Förenklad fakturering
 • Statistik

Transportledelse

Transportledning handlar om att utföra ett antal uppdrag så effektivt som möjligt. Olika verksamheter har vitt skilda krav och behov men det gemensamma målet är alltid att utföra de transporter som krävs billigt, effektivt och med rätt kvalitet. I K2 väljer transportledaren själv den information som han eller hon är intresserad av. Intressant information kan vara uppdrag, förare, slingor/linjer/rutter, terminaler, underleverantörer eller kartor.

Det går också att transportleda flera verksamheter på samma skärm samtidigt som alla transportledare har en ständigt uppdaterad bild på skärmen. Transportledning sker genom att användaren släpper uppdrag på resurser med hjälp av musen eller snabbkommandon. K2 har också stöd för att assistera dig genom att automatiskt rekommendera eller tilldela uppdrag.

 • Du väljer själv hur uppdrag ska visas (fönster, kolumner mm.)
 • Rutt/Linjerhantering
 • Kartstöd
 • Terminalhantering
 • Grafisk representation av förare/fordon
 • Koppling till mobila enheter
 • Stöd från både mus (drag–släpp) och tangentbord

Kartstöd
Har du tillgång till positioner exempelvis från handdatorer kan du se bilarnas position integrerat i trafikledningen.

 • Integrerad kartbild med fordonens position
 • Representation av fordonens beläggning

Schemaplanering
Har du behov att boka en maskin under ett par timmar, dagar eller veckor? Schemaplaneringen är ett verktyg för att belägga fordon med uppdrag som har en given start- och sluttid (eller datum). Du som har använt kalendern i Outlook kommer att känna igen dig.

 

Nyhetsbrev

Du er velkommen til å abbonere på vårt nyhetsbrev. Fyll ut skjemaet under.Påmelding nyhetsbrev
Avslutte abbonement

Ditt navn:

Din epost-adresse:

Firma: