Invent

ennbsv

+46 8 545 292 00

Sun

Från offert till statistik

Transporter handlar om en gemensam insats. Varje person måste utföra sin uppgift och överlämna stafettpinnen till nästa person i kedjan. Ibland utförs inte varje uppgift fullständigt eller korrekt och ibland överlämnas inte informationen som den ska. Opter hjälper dig genom att säkerställa varje steg i processen och bistå vid överlämningen av information digitalt och papperslöst så att kvalitet och lönsamhet förbättras.

Vilken är den svagaste länken i din transportkedja?

Transportprocessen har i allmänhet åtta huvudfunktioner som var och en har tillgång till specifika verktyg och funktioner i Opter.

Säljaren skapar prislistor direkt i Opter som sedan blir tillgängliga för ordermottagare vid beställning av transport. Opter ger säljaren ett verktyg för att följa upp sina kunder, se vad de beställer, vad som behöver prioriteras och vilka kunder som inte har varit så aktiva.

Som transportsäljare har du med därför alltid dagsaktuell information om dina kunder.

Automatiserad kommunikation mellan dina kunders affärssystem och Opter.

 

Öka tillgängligheten mot dina kunder. Via olika EDI-lösningar, Opters webb eller kundens egen hemsida kommer de alltid åt sin transportinformation. Lösningarna ger dina kundern möjlighet att:

  • Boka transporter
  • Se status för pågående uppdrag
  • Söka i historik, exportera historik till Excel
  • Se digitala signaturer och/eller scannade fraktsedlar
  • Skriva ut fraktdokument på bokade order (SIS, CMR, etiketter)
  • Göra prisförfrågningar
  • Skriva ut fakturor
Med Opter kan du även låta systemet skicka automatiska aviseringar till dina kunder via mejl eller SMS, i takt med att arbetet med transporten fortskrider. Du sparar tid samtidigt som dina kunder får en bättre service.

 

Det går snabbt och enkelt att registrera information om ett uppdrag, oavsett om källan är ett telefonsamtal eller en fraktsedel.

Du ställer själv in orderformuläret så att det passar er verksamhet genom att bestämma vilka fält som ska vara tillgängliga och vilka som ska vara tvingande. Eftersom adresser, avstånd, kundavtal och en mängd andra parametrar hanteras i bakgrunden räknar systemet automatiskt ut priset utifrån givna parametrar.

Med hjälp av olika ordermallar blir arbetet med orderregistreringen alltid lika snabb och enkel, oberoende av vilken ordertyp du arbetar med.

 

När ordern är registrerad hanteras den enkelt och effektivt av transportplaneraren. Opter ger hela tiden realtidsinformation över vilka uppdrag ni har att arbeta med, hur det går för era resurser och var tillgängligheten finns.

I transportledningen bestämmer du som transportledare hur du vill arbeta och hur du vill selektera din information. Oavsett om du planerar transporten från A till B eller om du väljer att omlasta den längs vägen får du hjälp att göra rätt val

Tack vare olika kommunikations och positioneringslösningar förenklar Opter transportledarens kommunikation med chaufförer, åkare och underleverantörer, samtidigt som viktig tid frigörs.

 

Med smarta lösningar förenklas kommunikationen mellan transportledning och fordonet. Opter har stöd för att kommunicera med olika typer av enheter såsom smartphones (Android), olika typer av handdatorer, SMS till mobiltelefon eller mot externa fordonssystem.

Våra mobila lösningar förenklar kommunikationen av arbetsorder till föraren och ger även stöd för återrapportering av status, vikter, volymer, avvikelser, digitala signaturer med mera.

Opter ger även förare/åkare möjlighet att via webben ta fram information om planerade körningar och utförda uppdrag, ta ut avräkningar mm.

 

Minimera din administration till ett minimum. Eftersom erforderlig information om en order fångas redan vid ordertillfället, eller i trafikledningen, så har Opter den information som behövs för skapandet av faktura.

I normalfallet är det bara att godkänna ordern för fakturering och via några enkla knapptryck så är fakturan skapad. Lika enkelt är det att avräkna inlejda åkare eller underleverantörer.

Systemet håller koll på förutsättningarna och ger dig full överblick gällande vilka kunder som har betalt sina fakturor, och vilka du behöver skicka påminnelser till.

 

Hur fungerar din verksamhet? Med Opter får du ett verktyg som hela tiden ger dig svar på era nyckeltal. Systemet levererar hela tiden information om olika typer av driftsdata.

Till exempel hur beläggningen ut, vilka kunder och tjänster som är mest lönsamma, hur leveransprecisionen ser ut, vilka skador som finns och vilka kostnader som förväntas.

 

Nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Fyll i formuläret nedan.Börja prenumeration
Avsluta prenumeration

Ditt namn:

Din epost-adress:

Företag: